20100417

Er det endelig D-dag?

Dette blir spennende. 22. april skal Institutt for Forsvarsstudier ved Generalmajor (P) Gullow Gjeseth og forsker Kjell Inge Bjerga presentere en studie om Norges landforsvar. 

Heimevernet og Hæren Landforsvaret stykkevis og delt – eller helt?

Et halvt år etter at General Harald Sunde ble Forsvarssjef kommer denne studien. Vi kan håpe det er D-dag snart. Det er interessant at det i invitasjonen til presentasjonen av studien står:
"Det som er igjen av landmilitære kapasiteter, kan best utnyttes ved å se dem samlet. Tiden er moden for å føre Heimevernet og Hæren sammen i det felles Landforsvaret." 
Dette er musikk i mine ører. Jeg gleder meg til å høre de to forskerne presentere sin nye studie. Dette kan være begynnelsen på slutten av noe jeg har ventet på lenge: Et Landforsvar der HV forsvinner og blir en del av Hæren, endelig kan fordommer forsvinne og den lokale forsvarsdebatten kan tas ut av kommunestyresalen der HV har vært status før 8. mai og misbrukt i den kommunale beredskap og i brukt i ordføreres festtaler.
Om Navnet er Landforsvaret eller Hæren betyr ikke meget, det er kapasitet og gripbarhet som teller
Hæren med fire Landforsvarsregioner kunne vært noe. Fire regioner fordi det er en naturlig inndeling av landet, faktisk det mest naturlige ved hele inndelingen av det eksisterende HV; de fire regionene.
De fire Landforsvarsregionene kan hente mye av byggestenene fra Innsatsstyrkene i dagens HV. Grovt sett 5000 motiverte og gripbare soldater overført til det nye landforsvaret kan organiseres i landforsvarsbataljoner og rustes opp med kapasitet til å bli mobile.
Samtidig kan man en gang for alle si adjø til ca 40.000 mann i HV som egentlig kun står der på papirer og av politiske hensyn. 
Det har skjedd mye godt med HV siden kulturreformen i HV, men det er ikke nok å gi folk nytt utstyr og nye uniformer. Det må til en total omlegging og tiden er moden - nå.