20100417

Er det endelig D-dag?

Dette blir spennende. 22. april skal Institutt for Forsvarsstudier ved Generalmajor (P) Gullow Gjeseth og forsker Kjell Inge Bjerga presentere en studie om Norges landforsvar. 

Heimevernet og Hæren Landforsvaret stykkevis og delt – eller helt?

Et halvt år etter at General Harald Sunde ble Forsvarssjef kommer denne studien. Vi kan håpe det er D-dag snart. Det er interessant at det i invitasjonen til presentasjonen av studien står:
"Det som er igjen av landmilitære kapasiteter, kan best utnyttes ved å se dem samlet. Tiden er moden for å føre Heimevernet og Hæren sammen i det felles Landforsvaret." 
Dette er musikk i mine ører. Jeg gleder meg til å høre de to forskerne presentere sin nye studie. Dette kan være begynnelsen på slutten av noe jeg har ventet på lenge: Et Landforsvar der HV forsvinner og blir en del av Hæren, endelig kan fordommer forsvinne og den lokale forsvarsdebatten kan tas ut av kommunestyresalen der HV har vært status før 8. mai og misbrukt i den kommunale beredskap og i brukt i ordføreres festtaler.
Om Navnet er Landforsvaret eller Hæren betyr ikke meget, det er kapasitet og gripbarhet som teller
Hæren med fire Landforsvarsregioner kunne vært noe. Fire regioner fordi det er en naturlig inndeling av landet, faktisk det mest naturlige ved hele inndelingen av det eksisterende HV; de fire regionene.
De fire Landforsvarsregionene kan hente mye av byggestenene fra Innsatsstyrkene i dagens HV. Grovt sett 5000 motiverte og gripbare soldater overført til det nye landforsvaret kan organiseres i landforsvarsbataljoner og rustes opp med kapasitet til å bli mobile.
Samtidig kan man en gang for alle si adjø til ca 40.000 mann i HV som egentlig kun står der på papirer og av politiske hensyn. 
Det har skjedd mye godt med HV siden kulturreformen i HV, men det er ikke nok å gi folk nytt utstyr og nye uniformer. Det må til en total omlegging og tiden er moden - nå.

3 kommentarer:

 1. Dessverre kan det se ut som du får rett i at dette betyr slutten for HV. Men jeg tror nok ikke det er så positivt som du vil ha det til.

  Stortinget har uttrykt klare forventninger til Heimevernets øvelser og aktiviteter, men det ser ut som om Regjeringen styrer mot en avvikling.

  Som områdesjef i HV ser jeg det som en svekkelse av den kvaliteten vi har bygd opp rundt HV om bare Innsatsstyrkene skulle bli igjen av dagens Heimevern. HV har gjennom kvalitetsreformen gått fra å være "Ludvig-HV" til å bli gripbare, kvalifiserte enheter og det eneste vi har igjen av forsvar i Sør-Norge.

  Da HV ble redusert fra 83000 mann til 45000, var tanken at man skulle bruke frigjorte midler til å trene de som ble igjen.
  Å tro at denne regjeringen vil sikre trening for et HV, om det nå bare blir 5000 mann, er som å tro på julenissen. Heimevernet må være i kommunestyrene, i 8.mai-talene, i 17. mai-talene og alle plasser hvor folk er, for Heimevernet er en del av folket - og må være det for å kunne sikre rekruttering og støtte også fremover.

  9. april 1940 viste at det var nyttig å ha mobiliserbare styrker. Arbeiderpartiet mente også den gang at det ikke var noen mulighet for at noen ville angripe Norge.

  Mine bloggposter om Heimevernet:
  http://runemeier.blogspot.com/search?q=heimevernet

  SvarSlett
 2. I likhet med kommentaren over, blir heller ikke jeg "euforisk lykkelig" ved tanken om sammenslåing. En eventuell sammenslåing vil ikke føre til noe annet enn en sammenslåing. Det løser ikke problemet med at både Hæren og HV har for lite ressurser for å løse sine oppgaver. En eventuell politisk vilje til sammenslåing vil ikke endre på dette. Snarere tror jeg at det samlede resultatet kan bli dårligere. I dag har vi relativt sterke krefter som jobber for å skaffe ressurser både til Hæren og til HV. Og selv om de burde ha lyktes bedre, er det etter mitt syn utopisk å tro at en sammenslåing vil øke ressurstilgangen.
  Vi har mange eksempler på at et ønsket politisk vedtak om endring som FORUTSETTER et visst ressursnivå, ender opp med bare endringen og ikke ressursene.
  Jeg har skrevet noe om dette her:
  http://bit.ly/9mAUl5

  SvarSlett
 3. Francis Walshingham19. apr. 2010, 10:05:00

  Sammenslåing er nok veien å gå, evt. nedleggelse for deretter overføring av aktuelle kapasiteter.

  Hvis sammenslåing; Hvem skal assimiliere hvem?

  For å få "more bang for the buck" må man ta skikkelig tak! Kvalitetsreformen av HV har vært kallt "omlakkering" umiddelbart fulgt av følgende kommentar: "man får ikke et nytt HV av nye uniformer og nye våpen".

  Dette må begynne med noen spørsmål av typen HVA, HVOR, HVILKEN KAPASITET, selvsagt holdt opp mot et trusselbilde. Dette trusselbildet må beskrive eksisterende og fremtidige kapasiteter hos evt. motstandere, samt selvsagt (natur-)katastrofe scenariene!

  En motstanders intensjon og vilje kan endres med skiftende samfunnsstrukturer, derfor er en motstanders intensjon og vilje AV I DAG ikke interessant, kun hans kapasitet.

  Et landforsvar bør besitte evne til å projisere landmakt - Noe dagens HV ikke er i stand til (mangler bl.a. evne til indirekte ild, evne til å utøve kommando og kontroll over flere operasjonslinjer m.m.).

  Jeg ser frem til å lese hva IFS har kommet til, håper de tar tak i dette på en grunnleggende måte og at vi slipper argumenter av typen "vi må ha HV fordi vi må ha HV".


  mvh
  Francis W.
  Puppetmaster

  SvarSlett