20100804

Forsvarsvilje?

Denne sommeren har fått meg til å lure på  om jeg rett og slett må si at min karriere i Heimevernet  er over. Det kan se ut til at jeg innehar feil kompetanse.

Situasjonsbeskrivelse Seaworld i Florida mottatt på SMS fra en norsk HV-offiser som hadde tatt med familien på ferie sommeren 2010:
«Vi sitter benket og venter på at spekkhoggershowet skal starte. Konferansieren ønsker velkommen og starter ballet med å "hilse" til alle heltene som tjenestegjør i US armed forces og hos deres allierte. De av publikum som er i denne kategorien bes om å reise seg for å motta hyllest. Jeg finner meg selv stående sammen med andre gode menn og kvinner og mottar applaus fra fullsatte benkerader. Ganske enestående og spesiell følelse, når får man oppleve noe slikt i våre trakter? De er flinke til å annerkjenne sine soldater her borte.»
Noen dager før jeg mottok denne SMS-en hadde jeg hoderystende lest Offisersbladet.
Jeg delte artikkelen med andre HV-soldater, HV-offiserer, reserveoffiserer, yrkesoffiserer og folk som rett og slett mener noe om Forsvaret.
Alle som leste artikkelen signert av Generalinspektør for Heimevernet, Generalmajor Kristin Lund, ristet på hodet. 
«Heimevernet har en unik posisjon i dagens Forsvar og for å beholde den kapasiteten vi har til å løse oppdrag må vi få et løft i fremtiden. Jeg sier Heimevernet er unik og det er flere grunner til det. En av de aller viktigste er at Heimevernet har ansvaret for å pleie folkets forsvarsvilje.»

Ja, Heimevernet har vært unikt, men vi trenger ikke den type "enestående HV" som vi har hatt. Vi trenger enheter som er trent, har kapasiteter og evne til å løse oppdrag. Enheter som er gripbare. Stabssjef  i Heimevernsstaben, Flaggkommandør Ketil Olsen sier på Mil.no 22. juli 2010 en del om Heimevernets prioriteringer:
«Det vedtatte mål for langtidsperioden 2009-12 er presisert i forsvarsbudsjettet for 2010. Målsetningen innebærer at hele HVs innsatsstyrke på 5000 personell skal øves årlig, mens områdestrukturen på 40 000 personell gradvis skal øves mer og nå 50 % øving i 2012.
Innenfor rammen av de politiske beslutninger har forsvarssjefen gitt Heimevernet i oppdrag å kunne stille med 9000 personell på kort varsel og vedlikeholde dette volumet over tid. For å videreføre den nødvendige kvaliteten må GIHV prioritere årlig trening av disse 9000. Videre vil de 9000 som er tiltenkt å overta prioriteres før øvrige områder går inn i en syklus hvor treningshyppighet bestemmes av tildelte rammer.»  
Det har alltid vært presisert at det skal være penger til øving, og hvorledes vi skal øve. Hvorfor er da dagens budsjett mer presist for fremtiden enn tidligere års budsjett har vært?

Samtidig som dette publiseres er første dag på Landsskytterstevnet 2010 i ferd med å gå mot slutten. Der er HV-soldater beordret til «tjeneste», min påstand er at de ikke får noen trening av verdi for Forsvaret overhodet.

Som det er kommentert på denne bloggen tidligere; Kvalitetsreformen av HV har vært kalt «omlakkering» umiddelbart fulgt av følgende kommentar: «Man får ikke et nytt HV av nye uniformer og nye våpen».
Heimevernets ledelse, Forsvarets ledelse og den politiske ledelse må begynne med noen spørsmål av typen HVA, HVOR, HVILKEN KAPASITET, selvsagt holdt opp mot et trusselbilde. Dette trusselbildet må beskrive eksisterende og fremtidige kapasiteter hos evt. motstandere, samt selvsagt (natur-)katastrofe scenariene!
Vårt landforsvar må kunne projisere landmakt - Noe dagens HV ikke er i stand til. Vi har ikke bruk for HV «fordi vi må ha HV».

General; «Folkets forsvarsvilje» er en floskel som kun benyttes av personell som reglemessig trekker i uniform. Det gamle begrepet «folkets forsvarvilje» forsvant etter all sannsynlighet med krigsgenerasjonen.
Hvis oppdraget er å pleie forsvarsviljen anbefaler jeg GIHV å trekke inn mitt materiell og mine tjenestegjørende dager og bruke pengene på reklame- og mediebyåer for å skape forsvarsvilje. Slike byråer er eksperter på å bygge omdømme og sikre et godt renomé, det er ikke mitt fagfelt.