20100804

Forsvarsvilje?

Denne sommeren har fått meg til å lure på  om jeg rett og slett må si at min karriere i Heimevernet  er over. Det kan se ut til at jeg innehar feil kompetanse.

Situasjonsbeskrivelse Seaworld i Florida mottatt på SMS fra en norsk HV-offiser som hadde tatt med familien på ferie sommeren 2010:
«Vi sitter benket og venter på at spekkhoggershowet skal starte. Konferansieren ønsker velkommen og starter ballet med å "hilse" til alle heltene som tjenestegjør i US armed forces og hos deres allierte. De av publikum som er i denne kategorien bes om å reise seg for å motta hyllest. Jeg finner meg selv stående sammen med andre gode menn og kvinner og mottar applaus fra fullsatte benkerader. Ganske enestående og spesiell følelse, når får man oppleve noe slikt i våre trakter? De er flinke til å annerkjenne sine soldater her borte.»
Noen dager før jeg mottok denne SMS-en hadde jeg hoderystende lest Offisersbladet.
Jeg delte artikkelen med andre HV-soldater, HV-offiserer, reserveoffiserer, yrkesoffiserer og folk som rett og slett mener noe om Forsvaret.
Alle som leste artikkelen signert av Generalinspektør for Heimevernet, Generalmajor Kristin Lund, ristet på hodet. 
«Heimevernet har en unik posisjon i dagens Forsvar og for å beholde den kapasiteten vi har til å løse oppdrag må vi få et løft i fremtiden. Jeg sier Heimevernet er unik og det er flere grunner til det. En av de aller viktigste er at Heimevernet har ansvaret for å pleie folkets forsvarsvilje.»

Ja, Heimevernet har vært unikt, men vi trenger ikke den type "enestående HV" som vi har hatt. Vi trenger enheter som er trent, har kapasiteter og evne til å løse oppdrag. Enheter som er gripbare. Stabssjef  i Heimevernsstaben, Flaggkommandør Ketil Olsen sier på Mil.no 22. juli 2010 en del om Heimevernets prioriteringer:
«Det vedtatte mål for langtidsperioden 2009-12 er presisert i forsvarsbudsjettet for 2010. Målsetningen innebærer at hele HVs innsatsstyrke på 5000 personell skal øves årlig, mens områdestrukturen på 40 000 personell gradvis skal øves mer og nå 50 % øving i 2012.
Innenfor rammen av de politiske beslutninger har forsvarssjefen gitt Heimevernet i oppdrag å kunne stille med 9000 personell på kort varsel og vedlikeholde dette volumet over tid. For å videreføre den nødvendige kvaliteten må GIHV prioritere årlig trening av disse 9000. Videre vil de 9000 som er tiltenkt å overta prioriteres før øvrige områder går inn i en syklus hvor treningshyppighet bestemmes av tildelte rammer.»  
Det har alltid vært presisert at det skal være penger til øving, og hvorledes vi skal øve. Hvorfor er da dagens budsjett mer presist for fremtiden enn tidligere års budsjett har vært?

Samtidig som dette publiseres er første dag på Landsskytterstevnet 2010 i ferd med å gå mot slutten. Der er HV-soldater beordret til «tjeneste», min påstand er at de ikke får noen trening av verdi for Forsvaret overhodet.

Som det er kommentert på denne bloggen tidligere; Kvalitetsreformen av HV har vært kalt «omlakkering» umiddelbart fulgt av følgende kommentar: «Man får ikke et nytt HV av nye uniformer og nye våpen».
Heimevernets ledelse, Forsvarets ledelse og den politiske ledelse må begynne med noen spørsmål av typen HVA, HVOR, HVILKEN KAPASITET, selvsagt holdt opp mot et trusselbilde. Dette trusselbildet må beskrive eksisterende og fremtidige kapasiteter hos evt. motstandere, samt selvsagt (natur-)katastrofe scenariene!
Vårt landforsvar må kunne projisere landmakt - Noe dagens HV ikke er i stand til. Vi har ikke bruk for HV «fordi vi må ha HV».

General; «Folkets forsvarsvilje» er en floskel som kun benyttes av personell som reglemessig trekker i uniform. Det gamle begrepet «folkets forsvarvilje» forsvant etter all sannsynlighet med krigsgenerasjonen.
Hvis oppdraget er å pleie forsvarsviljen anbefaler jeg GIHV å trekke inn mitt materiell og mine tjenestegjørende dager og bruke pengene på reklame- og mediebyåer for å skape forsvarsvilje. Slike byråer er eksperter på å bygge omdømme og sikre et godt renomé, det er ikke mitt fagfelt.

2 kommentarer:

 1. Francis Walshingham5. aug. 2010, 13:14:00

  Kloke ord som berettiger to kommentarer:

  1. Om Forsvarsviljen
  I hvilke(t) av HVs grunnlagsdokumenter står det at Heimevernet har ansvaret for å "pleie folkets forsvarsvilje"?
  GIHV oppgir denne pleien som en av de viktigste grunnene til at HV skal være unikt. Jeg forstår ikke logikken i dette! Hvorfor ligger dette ansvaret på den minste forsvarsgrenen, som har det minste antall tjenestegjørende dager og som derfor har minst synlighet i samfunnet?

  HV er svært synlig i f.eks. skyttermiljøet, historiske kjøretøyer o.l. men disse utgjør en svært liten del av "folket". Resten - det virkelig store flertall - får sin forsvarsvilje pleiet av presse/media og intet annet!

  Det er i denne gruppen forsvarsviljen virkelig bør "pleies" fordi denne gruppen IKKE har god innsikt i hva Forsvaret ER og KAN!

  Landaasen har altså helt rett i at "folkets forsvarsvilje" ikke eksisterer annet enn i miljøer der den faktisk ikke behøver pleie! Og dersom den ikke finnes kan den ikke pleies - Den må etableres!


  2. Om skyttermiljøet, Landsskytterstevnet og Det Frivillige Skyttervesen!
  Landaasen nevner landsskytterstevnet (LS). De siste årene har dette arrangementet fått en del presseoppslag knyttet til bruken av HV-soldater og det tyveri av øvingsdager det representerer.

  Ut fra diverse nettsider (mil.no og LS2010.no) kan det se ut om om rundt 500 hundre HV-soldater er i aksjon på LS. I Landaasens innlegg siteres det at de 40.000 i HVs områdestruktur skal øves gradvis mer og nå 50% årlig øving i 2012. Hvis man kan anta at det i dag er omkring 20% av disse som øves hvert år, la oss si mellom 5.000 og 10.000 må det være lov å spørre seg hvorfor det er god bruk av penger at mellom fem og ti prosent av øvingsdagene i HV brukes på LS?
  Er det for å PLEIE forsvarsVILJEN, STYRKE forsvarsEVNEN, er det rett og slett fordi det "alltid har vært sånn" eller er det fordi enkelte generaler er relativt opptatt av å vise at de kan skyte...?

  Generalløytnant Brovold, sjef for Forsvaret Operative Hovedkvarter, opplyser om at arenaen er "påkostet millioner" men at "planene om elektronisk feltskyting ikke lot seg gjennomføre."
  Av tekstene går det frem at at neste års arena blir gjenstand for nye millioners opprusting (og arenaen deretter og arenaen deretter osv...) HVORFOR TAR IKKE DFS INNOVER SEG AT EN DEL ANDRE IDRETTER ETABLERER RIKSANLEGG?
  Kanskje dette bare er en mer eller mindre godt skjult metode å sørge for flotte, avanserte anlegg i det ganske land som noen få skal bruke de neste 10-20 årene? Hva koster vedlikeholdet av elektroniske skytebaner og hvem betaler?
  Spar penger ved å etablere ET anlegg, vedlikehold dette og ha "state-of-the-art" kapasitet hvert år!

  Og til slutt: HV02s militærorkester har vært på LS2010! Det ser fra bildene ut til å være rundt femti soldater/musikere. Jeg regner med at disse også trekker øvingsdager...


  med forsvarvilje og evne
  Francis W.

  SvarSlett
 2. Skal HV pleie forsvarsviljen så må man i det minste øve nok til at det blir synlig. Det styrker ikke viljen hos noen å drive med en meningsløs resursbruk. LS har vært nevnt, men det er andre godbiter:

  - F-sty trener nå så lite at de er for nesten alle formål ikke gripbare. Penger brukt på et område hvert 3 år er bortkastet, da alt må startes på nytt ved hver trening

  - Hva driver alle de ansatte i HV-distriktene med når det bare er I-sty som øver (og det med redusert antall dager)?

  - Hvordan kan man forsvare innkjøpene av Reine-klassen? "HV's nye marine"? Driftskostnadene blir enorme, og effekten på stridsevnen ikke i nærheten av resursene som blir brukt!

  - I-styrken har blitt en relativt gripbar og god resurs. Nå må man på grunn av kostnader til drift, staber, båter etc kutte i antall treningsdager. Man kutter altså i en av de få gode effektorene man har?

  Både politiske beslutninger og HV-stabens egne valg bidrar ikke til å bygge forsvarsvilje hverken blant folket eller blant de av oss som allerede er i systemet.

  Kanskje en sammenslåing med hæren ikke er så dumt som enkelte skal ha det til? Det man ser ut til å ville tviholde på med HV's egenart er kanskje ikke det vi egentlig trenger å bevare...

  Hilsen
  Wencks 12. papirarme

  (Moderert iht Forskrift om informasjonssikkerhet.)

  SvarSlett