20160402

Åpent brev til BFO

Jeg er forundret. Jeg har vært forundret lenge. Vi er mange som er forundret. Jeg skal forklare.
 

Jeg er offiser i Innsatsstyrke DERBY i HV-02, en av 15 Innsatsstyrker i Norge.
​Vi opprettholder vår stridskapasitet gjennom minimum 15-30 øvelsesdøgn per år, hovedsaklig fordelt på helger.
Vi får lønn for trening og øvelser som vi betaler skatt  av. Men vi får ikke feriepenger og ikke pensjonspoeng av denne lønnen, fordi noen hevder «det ikke er lønn»… Da lurer jeg på hva det er.
Vi har en forventet reaksjonstid 24/7/365 som vi ikke får betalt for.
 

Merkelig nok har vi ingen som taler vår sak.
Jeg stusser over at BFO ikke vil ha oss som fullverdige medlemmer, vi representerer en gruppe mennesker med et kontaktnett og med tilhørighet og roller i næringsliv og offentlig sektor som jeg vil tro at BFO aldri vil få noe grensesnitt til uten oss.
Det er merkelig at vi ikke er av interesse for en seriøs organisasjon som BFO. 


Takk: Takk mentor, takk "lillesøster", takk far og takk alle de som vet jeg takker dem.  
[Som alltid; denne som alle andre poster her er forfatterens ene og alene. Ikke noe på denne bloggen kan reflekteres til forfatterens arbeidsgiver - nåværende eller tidligere.] 

10 kommentarer:

 1. Hei,

  Dette er en problemstilling vi har hatt oppe ved flere anledninger. Vi støtter gjerne din og dine kollegaers sak, noe vi mener vi gjør hver dag gjennom å kjempe Forsvarets sak, jobbe for bedre betingelser og ha jevnlig kontakt med politikere, FD og Forsvarets ledelse.

  Det BFO ikke vil, er å tro at vi kan gjøre noe for en gruppe som vi ikke kan, ikke har rettigheter for å ivareta, og dermed egentlig ikke opptre redelig. BFO har aldri sagt at vi avviser dere, men vi ikke er en part på samme måte som vi er for arbeidstakere med Forsvaret som hovedarbeidsgiver. Dette er i hovedsak regulert gjennom lovverket ved Hovedavtalen.

  Leder BFO invitere gjerne til dialog for å avklare, finne områder vi kan hjelpe og for å lære hverandre å kjenne og gjennom det kunne støtte felles sak. BFO bruker gjerne vårt nettverk og våre styrker for å ivareta også denne gruppen, til og med uten at dere er medlemmer!

  Mvh
  Viggo Holm
  Leder Kommunikasjonsavdelingen
  Befalets Fellesorganisasjon

  SvarSlett
 2. Godt å se at BFO i det minste svarer. Men innholdet er som forventet skuffende.

  Å kaste bort en potensiell stor medlemsmasse som har stort behov for representasjon med forklaringen at det ikke er mulig å representere dem siden de ikke jobber full tid i Forsvaret virker rett og slett ikke troverdig.
  Kan ikke skjønne at hovedavtalen skulle på noen som helst måte forhindre BFO fra å ta opp ISTY personell og gjøre et arbeid for disse mulige medlemmene også.
  Hvem skal ellers gjøre det, om ikke BFO?
  Slik det er nå foregår alle prosesser uten innsyn og påvirkning fra de som er medlemmer i innsatstyrkene. Ingen sitter på andre siden av bordet når det dikteres lønn eller vilkår.

  Svaret fra BFO fremstår som en polert kommunikasjonsregle der det egentlige budskapet er at dette kan vi ikke ta i fordi det er for mye jobb. Dialoger, felles sak og bruk av nettverk til beste for ikke-medlemmer tror jeg på når jeg ser det.

  Andreas Kallhovd

  SvarSlett
 3. Selvfølgelig!
  I likhet med resten av fagbevegelsen. Sitter på taket og har trukket opp stigen. Kun opptatt av egne medlemmer som er ansatt i faste stillinger....

  Lars Aarset

  SvarSlett
 4. Det er gledelig at BFO tar seg tid til å svare meg på en lørdag kveld.
  Jeg er imidlertid fortsatt undrende til holdningen BFO viser. Tiltak som kan knytte personell i HV tettere til profesjonen må vel være et pluss? Særlig om man ser "det store bildet" hvor vi må skape en kultur for sikkerhet i hele befolkningen. Ikke bare hos oss som går kledd i grønt (uavhengig av antall dager i året vi går med M04).
  Jeg stusser over denne formuleringen: «Det BFO ikke vil, er å tro at vi kan gjøre noe for en gruppe som vi ikke kan, ikke har rettigheter for å ivareta, og dermed egentlig ikke opptre redelig.»
  Har ikke BFO stilt seg spørsmålet: «Der er en gruppe ansatte i Forsvaret (vi har ansattnummer) som ikke har noen representasjon. Er det noe vi kan gjøre for å gi dem det og samtidig få tilgang på en ny frisk medlemsmasse i samme slengen?»

  SvarSlett
 5. Hei igjen,

  Det er alltid fint med flere medlemmer, men da er det også fint å faktisk kunne hjelpe. Det er utfordrende å kreve forhandlinger på noe man ikke har forhandlingsrett på. Da vil dere betale kontingent for noe vi kanskje ikke kan gi noe igjen for - utenom Norges råeste forsikringspakke og gode medlemsavtaler.

  Leder BFO er oppriktig når han inviterer til dialog, og det vil bli fulgt opp.

  Uansett så må vedtektene til BFO endres om noe slikt skal bli en realitet. En slik endring må opp til behandling i kongress (Neste mulighet er 2017). Vi gjorde det nå sist høsten 2015, der også vervet personell nå kan bli medlem i BFO. I forbindelse med forberedelsene til kongressen har hovedstyret satt ned et organisasjonsutvalg. Dette utvalget skal se på hvordan BFO er organisert og om vi gjør de riktige tingene.
  Jeg anbefaler at dere også oppretter forbindelse med utvalget og fremmer deres syn der, slik at det får en god behandling fram mot kongressen.

  http://www.bfo.no/index.php/bfo/sak/bmb_best_mulig_bfo_hvordan

  mvh
  Viggo Holm
  BFO

  SvarSlett
 6. Fiffig at BFO selv definerer på sine sider at all arbeidsinntekt skal det beregnes feriepenger av :-)
  Så lenge man betaler skatt er det å regne som inntekt.

  Se nederste avsnitt :

  http://www.bfo.no/index.php/bfo/sak/ferierettigheter


  SvarSlett
 7. Takk igjen til BFO for svar. Jeg har veiledet i rett retning for kontakt.

  SvarSlett
 8. Fra Arbeidstilsynets nettside:
  "Feriepengene beregnes ut fra det man har fått som arbeidsvederlag (lønn m.m.) i opptjeningsåret. (...) Det skal beregnes feriepenger av bonus og provisjonsbasert lønn når dette vederlaget er et resultat av personlig arbeidsinnsats."

  Selv forsvaret må vel følge loven?
  Hadde vært interessant å få en uttalelse fra arbeidstilsynet på dette, eller å prøve dette rettslig.

  Lars Aarset

  SvarSlett
 9. Pr i dag er Heimevernets innsatsstyrker alene omtrent på størrelse med hele "rest-Hæren".

  Som Forsvarets desidert største avdeling er HV med sine i alt 45.000 deltidssoldater med militær/sivil kompetanse adskillig mye større enn Hær/Sjø/Luft til sammen.

  Signalene fra beslutningsmiljøene er at HV i alle fall ikke blir svekket. Det er for tiden et stort nasjonalt engasjement for å styrke HV som en viktig del av landforsvaret i fremtiden. Dette forsvarsengasjementet i formelle og uformelle kanaler kommer alle medlemmene i BFO til gode.

  Strategier om å si nei til kutt har historisk ikke fungert for HV: Avdelinger er blitt nedlagt, og HV kuttet. Derfor er HV-personellets sivile, politiske og fagforeningsmessige engasjement denne gangen adskillig mer offensivt, målrettet mot beslutningstakere og med en klart definert sluttsituasjon: HV må styrkes nasjonalt.

  HV har medlemmer som nylig har vært på fagforeningskongresser og fått vedtatt resolusjoner om HV/Forsvaret. HV har personell som skal på landsmøter for ulike partier, og vil bidra i debatt og fremme forslag.

  I det lys er det underlig at BFO ikke ser og griper muligheten til å skaffe seg nye medlemmer i Forsvarets største avdeling, for å skaffe seg større innflytelse - noe som vil komme medlemmer i andre forsvarsgrener til gode. Så vidt vites, har både BFOs og HVs personell samme øverste sjef, og mange sammenfallende faglige interesser.

  Realiteten er at HV har landforsvarsansvar for 97 prosent av Kongeriket. Politikerne ser klarere og klarere at HV løser det oppdraget for bare 3 % av forsvarsbudsjettet. Politikerne ser også klarere at HV er en nasjonal ressurs ved fred/krise, som samtidig bidrar til å skape forsvarsvilje i befolkningen.

  HV har i dag personell som sitter sentralt i store fagforeninger og har høy kompetanse på fagorganisering.

  Om HV-befal/soldater ønsker å organisere seg selv for å nå frem med sine synspunkter, vil en ny slik forening bli adskillig større enn det BFO er i dag. Antakelig vil en slik forening også ha adskillig mye større innflytelse, takket være de allerede etablerte forbindelseslinjene til politiske miljøer, næringsliv og fagforeninger.

  Hvorfor to foreninger, når en er nok? Jeg mener at Befalets "felles"-organisasjon i større grad bør se mulighetene for felles innsats.

  S Haaheim

  SvarSlett
 10. På spørsmålet om hva man bør gjøre hvis arbeidsgiver ikke vil betale feriepenger for innberettet skattepliktig lønn svarer Arbeidstilsynet ganske enkelt:
  - Se denne siden: http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=78210

  Lars Aarset

  SvarSlett