20151024

Hva med FMR og Heimevernet?

Jeg tiet om Forsvarssjefens fagmilitære råd (FMR) helt til jeg leste Reduksjon av HV møter motstand der det blant annet står "Departementene foreslår å fjerne Heimevernets forankring til Heimtrakten." Politikere og andre synes for det meste å tenke samfunnssikkerhet og har ikke lyst til å tenke statssikkerhet i det hele tatt. Det er iallfall lite offentlig debatt om det.

Noen bekymrer seg altså for om Heimevernet skal bli borte fra "Heimtrakten". Jeg vil ikke ha militære  avdelinger i "Heimtrakten" - jeg vil ha militære avdelinger der de trengs - ikke ved hvert kumlokk.
Vi skal ikke ha militære styrker for å skape arbeidsplasser, for å gi ordførere noe å sole seg i eller for å lempe sandsekker. Vi skal ha militære styrker for å kunne løse Forsvarets oppgaver som først og fremst handler om å kunne levere militære kapasiteter. 
 Innsatsstyrke Derby HV-02 trener. (Foto: Jarle Foss)

Vi trenger effekt

Sandsekk-lemping og leteaksjoner bør tillegges Sivilforsvaret - ikke militære styrker.
Det er lenge siden noen distriktssjef i HV, med krav på å bli trodd, målte effekt av trening i antall hektoliter tomhylser - det skjedde i HV-05, og det skjedde den gangen HV skulle vokte hver bro og hver trafostasjon og alle trente hvert år. Duverden så mange "vitale objekter" som fantes.


Vi trenger HV-avdelinger som er gripbare, trente og motiverte. Vi trenger ikke HV-avdelinger som er inne 4-5- dager hvert 2. eller 3. år. Slike "soldater" er politisk skuebrød og jeg våger påstanden om at de er farlige på grunn av sitt lave utdannings- og treningsnivå.
Jeg har sagt det før og jeg gjentar det; vi trenger utdannede, trente, øvede og motiverte avdelinger i Forsvaret - og HV er en del av Forsvaret.

Jeg skrev dette i november 2009: "Hvem kommer etter oss?"

Jeg fortsatte i april 2010: "Er det endelig D-dag?"

Jeg har ikke endret mening. Det er på tide vi ser på Landforsvaret av Norge -  vi er så få her i landet - og vi må bruke ressursene smart.

Og mens jeg er inne på  det: Cyberrreservistene -  de kan gjerne plasseres som del av HV. Jeg skrev om cyberreservistene i Pro Patria i 2014 - gå til side 22  Det er sannsynlig i HV vi finner enkelte av landets skarpeste cyberkrigere; de som kan noe om infrastruktur og nasjonal avhengighet. 

Hva med sjøsiden?

Kanskje det er helt OK å legge ned unødvendige funksjoner og ta vare på de nødvendige? Båt-, dykker og KYP-kapsitet i Innsatsstyrkene er en spennende modell - altså uten egen ledelse og styrkestruktur, men som del av Innsatsstyrkene. Det er ikke SHV i seg selv som er behovet, men kapasitet på sjøsiden. Det er sannsynlig behov for jegere med kapabilitet og kapasitet i kystsonen, for båtlag og for dykkere. Hæren har jo både oversettingstropp og dykkere, hvorfor ikke vi?
Jeg er glad vi har en General som ser ting med helikopterblikk og som jeg er sikker på at, når Stortinget har sagt sitt, vil se kritisk på hvordan organisasjonen og K2 bør være, også på sjøsiden.

La oss vise at vi vil

Gi oss et HV som virker, det kan se slik ut: Femdoble mannskapsrammen for I-styrkene, opprett en Cyberreservist-enhet og la disse trene slik vi begynte; 25 dager i året. Da får vi avdelinger som er en Hær-reserve - men vi får mange sure ordførere.
Det siste lever vi godt med, vi som er villige til å trene og øve og som bærer uniformen med stolthet - gjerne 25 dager i året.

Takk: Takk mentor, takk "lillesøster", takk far og takk alle de som vet jeg takker dem.  
[Som alltid; denne som alle andre poster her er forfatterens ene og alene. Ikke noe på denne bloggen kan reflekteres til forfatterens arbeidsgiver - nåværende eller tidligere.]